Development Zone
Location
Kosung-kun, Kumgang-kun,Tongchon-kun and Wonsan city in Kangwon Province
Zone
Haekumgang~Wonsan : 109km Total 10 development zones
Beach Lake Mountain
Haekumgang
Kosung harbor
Wonsan
Samilpo lake
Sijung lake
Dongjung
lake
Onjungri
Kosung hill
Tongchon
Naekumgang
(Inner-Kumgang)

1st Stage Development Zone
Kosung-eup, Onjung-ri, Sungbuk-ri Samilpo, Haekumgang, Tongchon-kun
Top Priority Development Zone
Kosung-eup, Onjung-ri, Sungbuk-ri (approx. 3,677 acres)